Passie voor architectuur

Architectenbureau Verbruggen

Architectenbureau Verbruggen in Sittard. De referenties staan verspreid door het hele land, maar vooral in Limburg: woonhuizen, bedrijfspanden, kantoren voor bedrijven, overheid en instellingen. Architectenbureau Verbruggen levert maatwerk voor bouwprojecten van begin tot eind, van initiatief tot en met de oplevering.

 

Architectenbureau Verbruggen heeft een ruime ervaring met alle soorten projecten; nieuwbouw, uitbreiding en verbouw van woonhuizen, bedrijfspanden en kantoorpanden. Ook restauratie en renovatie van monumentale panden behoren tot het opdrachtenpakket. En advies-werkzaamheden voor alle soorten van bouwkundige problemen van ontwerpfase tot en met de uitvoering. De ontwerpen beperken zich niet alleen tot het gebouw. Ook ideeën voor interieur en buitenruimte zijn onderdeel van de ontwerpopdracht. Op die manier ontstaat een totaalontwerp, waarbij gebouw, interieur en exterieur naadloos op elkaar aansluiten.

Ontwerpopdrachten worden, in samenwerking met de opdrachtgever, uitgewerkt op basis van het programma van eisen van de opdrachtgever in combinatie met de ervaring en de creatieve ideeën van architectenbureau Verbruggen. Hierbij wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden zoals bouwlocatie, (overheids) voorschriften, bestemmingsplannen en niet in de laatste plaats het beschikbare budget.

Na de uitwerking van het architectonische ontwerp worden de plannen technisch gedetailleerd uitgewerkt. Architectenbureau Verbruggen draagt daarnaast zorg voor het aanvragen van de vereiste vergunningen en begeleidt de keuze van en de prijsafspraken met de aannemer. Ook coördineert het bureau de uitvoering van de bouw.

Tijdens het gehele bouwproces behartigt Architectenbureau Verbruggen de belangen van de opdrachtgever en staat aan diens kant bij gesprekken met uitvoerende partijen. Waar nodig wordt externe expertise ingehuurd. Alle relevante zaken worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Zonodig kan tijdens de uitvoering bijgestuurd worden, waardoor uiteindelijk een optimaal resultaat wordt bereikt. Na afloop van een project moeten opdrachtgever en architect tevreden zijn over het functioneel en esthetische ontwerp en de totale kwaliteit van het gebouw. Daar draait het allemaal om.

Terugbelverzoek

Ik ben het best bereikbaar

13 + 14 =